مدار راه RK-400

مدار راه RK-400 یا مدار تراک فرکانسی صوتی RK-400 ساخت شرکت مهندسی راژمان کبیر یک سیستم جهت مشخص نمودن وجود قطار در تراک های مترو و همچنین ارسال کد های سرعت را به ATP قطار را دارا می باشد. این سیستم شامل یک فرستنده گیرنده صوتی در فرکانس یکسان می باشد. اتصال به تراک توسط واحد تطبیق (Matching Unit) است که عمل تطبیق امپدانس را در همان فرکانس انجام می دهد. تراک های مجاور از طریق مفصل های عایق یا لوپ تنظیم که شامل واحد های تنظیم (Tuning Unit) تراک های مجاور است جدا می شوند. یک سلف هسته هوایی Air Core در مرکز لوپ تنظیم نصب می شود.

فرکانس های مدار راه RK-400

مدار تراک RK-400 شامل چهار فرکانس 1700Hz, 2000Hz, 2300Hz و 2600Hz می باشد. این فرکانس ها به منظور کاهش خطاهای مربوط به هارمونیک های تراک و سایر ولتاژ های نزدیک به این فرکانس ها بین 12 تا 20 هرتز مدوله می شوند. هم فرکانس های مدوله شده و هم فرکانس های اصلی برای عملکرد مدار تراک در دو بخش اشغالی تراک و کنترل سرعت قطار لازم هستند.

مدارراه RK-400 از واحدهای فرستنده TX، گیرنده RX، تطبیق MU، تنظیم TU و سلف هسته هوایی ACI تشکیل شده است.

لینک کاتالوگ:

دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
اخطار

© 2022 Rajmankabir Co. All rights reserved.
logo
go to top