مدار راه RK-500

مدار راه RK-500 شرکت مهندسی راژمان کبیر،از نوع مدارات راه  فرکانس صوتی و بدون اتصال (JL) می‌باشد که در مناطق با ترکشن AC و DC که سطح بالایی از تداخلگرها موجود هستند (اصولا ناشی از هارمونیک‌های 50Hz) قابل پیاده سازی است.

مدار راه RK-500 قادر است عملکردهای مورد نیاز در کاربردهای قطار درون شهری و برون شهری را با استفاده از تشخیص دقیق حضور و عدم حضور قطار در تراک‌ها و ارسال صحیح اطلاعات به onboard قطار،برآورده سازد.

همچنین این مدار راه از نوع Fail-Safe بوده و هر نوع خرابی در واحدها و یا بروز شکستگی در ریل،منجر به اشغالی تراک و اطلاع اینترلاکینگ از خرابی و ورود به حالت ایمن خواهد بود. این مدارات راه می‌توانندطولی بین 50 تا 35 متر داشته باشند و همچنین در صورت نیاز قابلیت افزایش طول تا 900 متر را نیز دارا هستند.برای دستیابی به هر دو الزام تشخیص قطار و ارسال اطلاعات،فرستنده در دو مد تشخیص قطار یا Train Detection و ارسال اطلاعات یا Data Transmission عمل می نماید.این سیستم با دارا بودن 8 فرکانس نامی برای تراک‌ها،امکان حداکثر بهره برداری از خطوط را فراهم کرده است.

همانطور که پیشتر بیان شد،در این مدار راه جداسازی الکتریکی بین مدارهای راه توسط نواحی خاصی به نام Tuned Zone صورت می‌گیرد که طول آن 5 متر بوده و با فرکانس متفاوت از هر سمت مواجه است.وظیفه این ناحیه جلوگیری از عبور سیگنال یک تراک به تراک مجاور و ایجاد یک سد الکتریکی برای سیگنال مجاور می‌باشد.

مدار راه RK-500 از واحدهای مختلفی تشکیل شده است که عملکردهای سیستم را محقق می‌سازند.واحدهای محوطه اصولا از المان‌های پسیو تشکیل شده‌اند که وطیفه ایجاد ناحیه Tuned Zone و همچنین فراهم نمودن مسیر برگشت ترکشن را بر عهده دارند.

دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
اخطار

© 2022 Rajmankabir Co. All rights reserved.
logo
go to top