مدار راه RK-500

مدار راه RK-500 یک مدار راه فرکانس صوتی و بدون اتصال یا JL است که برای تشخیص حضور قطار و ارسال اطلاعات به قطار با بالاترین ضریب ایمنی طراحی شده است. این مدارات راه می توانند طولی بین 50 تا 350 متر داشته باشند و همچنین در صورت نیاز قابلیت افزایش طول تا 900 متر را نیز دارا هستند. برای ارائه عملکرد های فوق، واحدهای مدار راه به دو دسته واحدهای داخل اتاق و واحدهای محوطه تقسیم می گردند. فاصله تجهیزات محوطه با فرستنده و گیرنده مرتبط با آنها در حدود 4 کیلومتر بوده و در صورت نیاز کارفرما تا 7.5 کیلومتر نیز قابل افزایش است.

با توجه به این که دریافت صحیح اطلاعات توسط قطار متکی بر سیر قطار در جهت فرستنده تراک می باشد و از آنجایی که قطارها ممکن است نیاز به حرکت در هر دو سمت تراک داشته باشند، در مدار راه RK-500، امکان جابجایی مکان فرستنده در دو سمت تراک با استفاده از رله هایی که رله DR نامیده می شوند، وجود دارد. در تراک هایی که این قابلیت مدنظر باشد با نصب رله های DR، که عملکرد آنها تحت اختیار اینترلاکینگ می باشد، تغییر جهت صورت می پذیرد.

فرکانس های مدار راه RK-500

این سیستم با دارا بودن 8 فرکانس نامی برای تراک ها، امکان حداکثر بهره برداری از خطوط را فراهم کرده است. مدار راه RK-500 از واحدهای مختلفی تشکیل شده است که عملکردهای سیستم را محقق می سازند. بخشی از واحدها در داخل اتاق و بخشی دیگر در محوطه نصب می گردند. این واحد ها شامل فرستنده (TX)، گیرنده (RX)، رله تراک (TR)، رله دایرکشن (DR)، تغذیه (PSU)، تطبیق (MU)، تنظیم (TU) و انواع باندینگ (Z-bond وα-bond وShunt-bind) می باشند.

دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
اخطار

© 2022 Rajmankabir Co. All rights reserved.
logo
go to top