پروژه ها

پروژه های شرکت مهندسی راژمان کبیر

طراحی، ساخت، تامین و اجرای سیستم اینترلاکینگ الکترونیکی

 • طراحی، تامین، نصب و راه اندازی سیستم قطار برقی گلشهر-هشتگرد ادامه خط 5 مترو تهران
 • طراحی و نصب سیستم CTC خط 5 مترو تهران
 • طراحی، تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم علائم ارتباطات لوپ شماره 2 و خط نهم پارک راه آهن شرکت فولاد مبارکه

طراحی و اجرای سیستم اینترلاکینگ رله‌ای

 • طراحی و ‌اجرای سیستم اینترلاکینگ رله‌ای ایستگاه مطهری در محور مشهد-سرخس
 • طراحی و ‌اجرای سیستم اینترلاکینگ رله‌ای پروژه توسعه ایستگاه کرج در محور تهران-تبریز
 • طراحی و ‌اجرای سیستم اینترلاکینگ رله‌ای پروژه توسعه ایستگاه یزد
 • طراحی و ‌اجرای سیستم اینترلاکینگ رله‌ای پروژه توسعه خطوط ایستگاه شمسی و ایستگاه نظرآباد در محور یزد
 • طراحی و ‌اجرای سیستم دیاگنوز الکترونیکی برای سیستم اینترلاکینگ رله‌ای ایستگاه تبریز ( با استفاده از RTU )
 • طراحی و ‌اجرای سیستم RC الکترونیکی برای سیستم اینترلاکینگ رله‌ای ایستگاه‌های مواد اولیه و محصولات شرکت فولاد مبارکه
 • تغییر طراحی سیستم اینترلاکینگ رله‌ای ایستگاه حسن آباد در ناحیه اصفهان
 • تغییر طراحی سیستم اینترلاکینگ رله‌ای سه ایستگاه خرم دره،سراجو و هشترود در محور تهران-تبریز
 • تغییر طراحی،نصب،تست و راه اندازی سیستم اینترلاکینگ رله‌ای ایستگاه‌های آبیک،زیاران و کهندژ در راستای پروژه دوخطه سازی محور کرج-قزوین
پروژه های شرکت مهندسی راژمان کبیر

تامین تجهیزات سیگنالی

تامین سوزن و متعلقات آن

 • تامین 67 قلم قطعات یدکی کراس اور (قطار شهری شیراز)
 • تامین 3 دستگاه کراس اور (مترو تهران)

تامین ماشین سوزن

 • تامین و نصب 38 دستگاه ماشین سوزن (خط 1 قطارشهری تبریز)
 • تامین 31 دستگاه ماشین سوزن (قطارشهری قم)
 • تامین 29 دستگاه ماشین سوزن (قطارشهری اصفهان)
 • تامین و نصب 21 دستگاه ماشین سوزن (قطارشهری شیراز)
 • تامین 19 دستگاه ماشین سوزن (قطارشهری مشهد)
 • تامین و نصب 14 دستگاه ماشین سوزن (خط 1 قطارشهری شیراز)
 • تامین 10 دستگاه ماشین سوزن (خط 7 مترو تهران)
 • تامین 32 ست Power cut off (قطارشهری تبریز)
پروژه های راژمان

نصب و راه اندازی سیستم سیگنالینگ

نصب و راه اندازی سیستم سیگنالینگ
 • نصب و راه اندازی سیستم سیگنالینگ ایستگاه‌های زاد محمود و اضطراری 8 در محور سیرجان-بندرعباس
 • نصب سیستم سیگنالینگ ایستگاه اسفراین در محور شاهرود-مشهد
 • نصب و راه اندازی سیستم سیگنالینگ ایستگاه‌های تربت، ابومسلم، خیام و کاشمر در محور شاهرود-مشهد
 • نصب و راه اندازی سیستم سیگنالینگ ایستگاه‌های سبزوار-فردوس
 • نصب و راه اندازی سیستم سیگنالینگ سه ایستگاه آزادگان، رباط ماهی و مختوم قلی در محور مشهد-سرخس
 • نصب و راه اندازی سیستم سیگنالینگ سه ایستگاه مرزداران، رباط شرف و گنبدلی در محور مشهد-سرخس
 • نصب،تست و راه اندازی سیستم سیگنالینگ ایستگاه شهید مطهری
 • تغییر طراحی سیستم سیگنالینگ ایستگاه میبد
 • طراحی، نصب،تست و راه اندازی سیستم سیگنالینگ ایستگاه یزد
 • نصب و راه اندازی سیستم سیگنالینگ فاز1 و فاز 2 ایستگاه قمرود در محور تهران-قم

تعمیر و نگهداری سیستم سیگنالینگ

 • تعمیر و نگهداری سیستم سیگنالینگ خط 5 مترو تهران
 • تعمیر و نگهداری سیستم سیگنالینگ خط 2 مترو مشهد
 • تعمیر و نگهداری دوساله دستگاه‌های سیگنالینگ چهار محور خروجی تهران شامل 31 ایستگاه
 • تعمیر و نگهداری دستگاه‌های سیگنالینگ طول خط راه آهن اراک
 • تعمیر و نگهداری سیستم سیگنالینگ ایستگاه‌های تهران و پنج ایستگاه راه آهن شمال شرق و اراک
 • تعمیر و نگهداری سیستم سیگنالینگ راه اهن جنوب
 • تعمیر و نگهداری دستگاه‌های سیگنالینگ راه آهن لرستان
 • تعمیر و نگهداری سیستم سیگنالینگ محور شهید مطهری-گنبدلی
 • تعمیر و نگهداری دستگاه‌های سیگنالینگ راه آهن شمال غرب
 • تعمیر و نگهداری سیستم سیگنالینگ راه آهن زاگرس
 • تعمیر و نگهداری سیستم سیگنالینگ راه اهن شمال شرق
تعمیر و نگهداری سیستم سیگنالینگ
© 2022 Rajmankabir Co. All rights reserved.
logo
go to top