محورشمار

محورشمار سیستمی است جهت تشخیص اشغالی و آزادی تراک‌ها. استفاده از محورشمار نیاز به برش ریل و نصب عایق‌ها و اتصالات مربوطه نخواهد داشت و باتوجه به شرایط در فصول بارندگی و میزان هدایت الکتریکی ریل و آلودگی بالاست حساسیت نخواهد داشت. در سیستم محورشمار تشخیص حضور قطار با استفاده از سنسورهایی که روی ریل نصب می‌شود انجام میگیرد. سنسورها امکان شمارش محورهای وارد شده یا خارج شده از محل نصب سنسورها را فراهم می‌کنند. درنهایت سنسور از طریق مدول کنترلر محورشمارها را انجام می‌دهد و نتیجه از طریق ماژول واسط به اینترلاکینگ ارسال می‌شود و اینترلاکینگ با دریافت اطلاعات مربوطه اشغال یا آزاد بودن هر سکشن را تشخیص داده و اعلام می‌نماید.

محورشمار UniAC 2 ساخت شرکت Voestalpine اتریش از دو واحد داخل اتاق و محوطه تشکیل شده است. واحد داخل اتاق معمولا داخل اتاق کنترل نصب می شوند و واحد محوطه شامل سنسورهایی که وظیفه تشخیص تمامی محورهای وارد شده به بخش مشخص شده از ریل را دارند.

  • دارای درجه حفاظت IP68
  • دارای استاندارد EN50159
  • بازه دمایی کارکرد تجهیزات محوطه سیستم +80° تا -40°C و بازه دمایی کارکرد تجهیزات داخل اتاق +70° تا -30°C
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
اخطار

© 2022 Rajmankabir Co. All rights reserved.
logo
go to top