خدمات

  • طراحی، ساخت و اجرای سیستم اینترلاکینگ الکترونیکی
  • طراحی و اجرای سیستم اینترلاکینگ رله‌ای
  • تامین کلیه تجهیزات سیگنالینگ شامل اینترلاکینگ، مدار راه، ماشین سوزن و …
  • نصب و راه‌اندازی سیستم‌های سیگنالینگ کلیه خطوط ریلی
  • تعمیر و نگهداری سیستم‌های سیگنالینگ کلیه خطوط ریلی

گالری تصاویر

© 2022 Rajmankabir Co. All rights reserved.
logo
go to top