شرکت مهندسی راژمان کبیر از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را در زمینه طراحی، تأمین، نصب و راه اندازی سیستم های سیگنالینگ خطوط ریلی اعم از راه آهن و قطار های شهری و … آغاز نموده است.

نتیجه فعالیت مجموعه مدیران و کارشناسان این شرکت طی دو دهه گذشته تعهد، تخصص و تجربه را به همراه داشته که اعتماد کارفرمایان محترم و سازمان های طرف قرارداد دستاورد این مهم می باشد. اجرای بیش از ۸۰ پروژه در زمینه سیگنالینگ نمایانگر این مدعی می باشد.

 


   اهم فعالیت های شرکت:

 • طراحی، تأمین، نصب و راه اندازی سیستم سیگنالینگ مترو گلشهر- هشتگرد ادامه خط ۵ متروی تهران
 • طراحی و تأمین سیستم کنترل مرکزی CTC خط ۵ متروی تهران
 • طراحی، تأمین، نصب و راه اندازی سیستم سیگنالینگ شرکت فولاد مبارکه اصفهان
 • نصب و راه اندازی سیستم سیگنالینگ در بیش از ۵۰ ایستگاه راه آهن در کلیه سیستم های موجود
 • نصب و راه اندازی سیستم سیگنالینگ قطار شهری مشهد (خط ۱ و ۲) و قطار شهری تبریز (خط ۱)
 • تأمین تجهیزات سوزن قطار شهری شیراز و خط ۷ متروی تهران
 • تأمین ماشین سوزن جهت خطوط متروی شیراز، تبریز، مشهد، تهران، اصفهان و قم

اهم فعالیت های موضوع قراردادهای قطار شهری

 • طراحی، نصب و راه اندازی تجهیزات سیگنالینگ
 • تامین تجهیزات سیگنالینگ

اهم قراردادهای منعقده با سازمان های طرف قرارداد

 • طراحی، تامین، نصب و راه اندازی سیستم سیگنالینگ ادامه خط ۵ متروی تهران
 • طراحی، تامین، نصب و راه اندازی مرکز کنترل ترافیک CTC خط ۵ متروی تهران
 • طراحی، خرید، نصب، تست و راه اندازی سیستم های سیگنالینگ شرکت فولاد مبارکه اصفهان
 • نصب و راه اندازی سیگنالینگ بالغ بر ۴۰ ایستگاه در قالب قراردادهای متعدد
 • تامبن تجهیزات سوزن و ماشین سوزن برای شرکت قطار شهری شیراز در قالب ۵ قرارداد
 • تامبن تجهیزات ماشین سوزن برای قطارهای شهری تبریز، مشهد، تهران، اصفهان و قم
 • تصب تجهیزات سیگنالینگ مسیر هم سطح، دپوی شرق و دپوی غرب قطار شهری مشهد
 • نصب تجهیزات سیگنالینگ فاز یک قطار شهری تبریز
 • تعمیر و نگهداری تجهیزات علایم الکتریکی اداره کل راه آهن تهران در سه دوره به مدت ۸ سال
 • تعمیر و نگهداری تجهیزات علاین الکتریکی اداره کل راه آهن شمال غرب در سه دوره به مدت ۶ سال
 • تمیر و نگهداری تجهیزات علایم الکتریکی اداره کل راه آهن جنوب در دوره به مدت ۴ سال
 • تعمیر و نگهداری تجهیزات علایم الکتریکی اداره کل راه آهن زاگرس . لرستان در چهار دوره به مدت ۶ سال
 • تعمیر و نگهداری تجهیزات علایم الکتریکی اداره کل راه آهن هرمزگان

رتبه بندی و عضویت

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در رشته های ارتباطات (رتبه ۳) نیرو (رتبه ۴)