سیستم اینترلاکینگ

مشخصات کلیدی سیستم اینترلاکینگ شرکت راژمان کبیر با مشارکت HIMA آلمان:
 دارا بودن بالاترین سطوح ایمنی (SIL4)
 قابلیت تطبیق پذیری سیستم مطابق با شرایط متفاوت درخواستی کارفرما
 قابلیت انعطاف پذیری به منظور امکان ارتباط با سیستم های دیگر
 قابلیت بالا در میزان در دسترس بودن
 قابلیت اتصال به انواع تجهیزات محوطه مانند ماشین سوزن، چراغ سیگنال و …
 دارا بودن ارتباطات امن داخلی

himax02